پورتال شبکه بازرسی و نظارت مردمی
اختصاصی/بارکد دوبعدی
استفاده از بارکد دوبعدی در شناسایی ابزارهای جراحی
یکشنبه, 31 مرداد 1389 13:59:08

استفاده از بارکد دوبعدی در شناسایی ابزارهای جراحی بیمارستانی در فرانسه پروژه‌ای با عنوان «شناسه یکتای ابزار» برای وسایل جراحی و خدمات درمانی تعریف نموده است که در طی سه سال، 10هزار ابزار عمل و 12هزار وسیله خدمات درمانگاهی به بارکد 2بعدی دیتاماتریکس مجهز شدند.

بیمارستان رابرت بلنگر «Robert Ballanger» فرانسه یک بیمارستان 650 تخت خوابه است. این بیمارستان پروژه‌ای با عنوان «شناسه یکتای ابزار» برای وسایل جراحی و خدمات درمانی تعریف نمود که در طی سه سال، 10هزار ابزار عمل و 12هزار وسیله خدمات درمانگاهی  به بارکد 2بعدی دیتاماتریکس مجهز شدند. البته برای انواع کالاها – باتوجه به ویژگی‌های خاص هر کالا – از بارکد نوع خاصی استفاده شده و برای برخی از واسط غیرتماسی بهره گرفته شده است.

 از جمله دستاوردهای طرح، می‌توان به استفاده از فناوری لیزر برای تشخیص ابزارهای کوچک، و استفاده از استانداردهای کالا در تشخیص و پی‌گیری ابزارهای بیمارستان و در نتیجه امکان مدیریت آسان بر ابزارهای بکارگرفته شده در بیمارستان نام برد.

 

کد خبر: 55

چاپ شده از پورتال شبکه بازرسی و نظارت مردمی - کلیه حقوق محفوظ است.
زمان چاپ: یکشنبه, 28 آبان 1396 06:43:29
نشانی صفحه خبر:
http://shabnam.ir/ViewDetail/Content/b67898cf-adcf-11df-87ba-005056a97b93